Advokatsamfundet ska upprätthålla en rättrådig advokatkår och verka för att upprätthålla förtroendet för kåren. Om Advokatsamfundet inte lyckas med sitt uppdrag återstår att i högre utsträckning lagreglera den självreglering som samfundet hittills har tillåtits utöva på egen hand, skriver ordförande Christoffer Heimbrand och Frida Gommel.

Läs hela debattartikeln här.