Anton Johansson

Anton Johansson

Anton Johansson är riksordförande för Liberala Studenter sedan december 2018. Som ordförande leder han arbetet i riksstyrelsen och företräder Liberala Studenter i offentliga sammanhang.

Anton nås enklast via mail:

Anton.johansson@liberalerna.se