Den högre utbildningen behöver prioritera kvalitet framför kvantitet. Och det är inte mer pengar som behöver kastas in i maskineriet, skriver ordförande Christoffer Heimbrand och Frida Gomel i Svenska Dagbladet.

Läs hela debattartikeln här.