Årsmötesuttalande 2017

Vid Liberala studenters riksårsmöte den 25-26 november antogs följande årsmötesuttalande: Den psykiska ohälsan ökar i samhället, inte minst bland studenter. Den som drabbas är inte längre en fri människa, det hindrar en från att uppnå sina mål, drömmar och att leva...

Ny riksstyrelse för Liberala studenter

I helgen höll Liberala studenter riksårsmöte i Stockholm. Vid årsmötet valdes Natalia Rylander till ny riksordförande. Natalia Rylander har en lång bakgrund inom Liberala studenter, Liberala ungdomsförbundet och Liberalerna där hon har tjänstgjort i en lång rad...

Liberala studenter svarar på tillträdesutredningen

Högskole- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson gav under 2016 särskilda utredare i uppdrag att se över hela antagningssystemet till högskolestudier på grundnivå. Detta uppdrag ledde till utredningen ”Tillträde för nybörjare – Ett öppnare och enklare...