Kan man inte läsa längre texter bör man inte gå en utbildning som kräver just det.Det behöver finnas alternativ även för de elever som inte lyckats i skolans teoretiska ämnen, skriver Hannes snabb i SvD.

Läs hela insändaren här.