Ett pristak på mat skulle skapa brist på varor

Den fria marknaden och fria prissättningen på mat har varit och är bra för Sverige. Ett pristak på mat skulle skapa brist på varor, skriver ordförande Hannes Snabb och Tobias Korall i DN. Läs hela insändaren här. 

Gör studentbostäder till en egen boendeform

Bostadsbristen drabbar dem som redan bor i studentstäder men den stänger i värsta fall också dörren för människor från gles- och landsbygd in till studentlivet, skriver Liberala Studenters ordförande Hannes Snabb och LS Stockholms ordförande Anna Hallbom. Läs hela...

Friskolereformen kan inte vara Liberalernas akilleshäl

Som Sveriges skolparti och innehavare av både utbildningsminister- och skolministerposten måste Liberalerna agera mot de brister som finns i friskolereformen. Riggade skolval, eller årslånga köer hör inte hemma i ett jämlikt skolval. Den som är för frihetsreformen...

Vuxna människor kan själva avgöra vad de stoppar i sina kroppar

Införandet av en läskskatt är ogenomtänkt symbolpolitik som enbart moraliserar och inkräktar på individens frihet, utan att nå det mål som förespråkarna så ivrigt tror, skriver Hannes Snabb och Elin Oskarsson i GöteborgsPosten. Läs hela debattartikeln...

Förmyndarstatens tid är över

Det slopade danstillståndet var ett steg i rätt riktning. Men för en liberal regering återstår det fortfarande mycket liberal politik att genomföra om man vill se ett friare Sverige på riktigt, skriver Hannes Snabb, ordförande och Josefin Fällgren, socialpolitisk...

Studiestödet i Sverige är redan generöst

Studenter i Sverige har redan de ekonomiska förutsättningar som krävs under den tid som man studerar, skriver Tobias Korall och Elin Hjelmestam (LUF) i Svenska Dagbladet. Läs hela debattartikeln här.