Regering och riksdag behöver ta av de politiska skygglappar som finns kring narkotikapolitik. Den som är öppen för att ompröva gamla sanningar och fördomar har mycket att vinna. Vi vill att vårt parti än en gång tar på sig ledartröjan och för Sverige i en bättre riktning. Det är dags att Liberalerna vågar utreda frågan om avkriminalisering av cannabis och litar på forskningen, skriver riksordförande Christoffer Heimbrand, Roko Kursar, Simon Chrisander, Liberalerna.

Läs hela debattartikeln här.