Den fria marknaden och fria prissättningen på mat har varit och är bra för Sverige. Ett pristak på mat skulle skapa brist på varor, skriver ordförande Hannes Snabb och Tobias Korall i DN.

Läs hela insändaren här.