Liberala Studenters jämställdhetspolitiska talesperson Christoffer Heimbrand är idag intervjuad i QX om förslaget att förbjuda omvandlingsterapi av hbtq-personer.

I Sverige har vi under en lång tid vänt ryggen till hedersutsatta personer. Jag tror att den främsta anledningen till att dessa fall inte får större utrymme är just samhällets motvilja att acceptera att människor lever i total ofrihet mitt bland oss. Man är rädd att stigmatisera grupper där hedersförtryck är vanligare.

Läs hela intervjun här.