Hanna Håkanson, ordförande för Liberala studenter, kommer månadsvis att skriva inlägg på Flyktingbloggen. Första inlägget handlar om försörjningskrav.

I veckan högtidlighölls 70-årsdagen för Auschwitz befriande. ”Aldrig mer” säger politiker, opinionsbildare och allmänhet, men vad har vi egentligen lärt oss?

Det har inte funnits så många flyktingar i världen som det gör idag sedan andra världskriget. Över 50 miljoner människor har tvingats lämna hem, arbete och människor de älskar av fara för sitt liv. Ett fåtal av dessa tar sig till Sverige, ett land som av många är känt för att ta väl hand om människor på flykt. Så har det länge varit, och det är oroande att antalet förslag som syftar till att göra Sverige till en lite mer ogästvänlig fristad tycks öka i samma takt som flyktingströmmarna.
Läs hela inlägget här.