Hanna Håkanson och Sabine Pettersson skriver replik på Naturvetarna på SvD Brännpunkt.
På SvD Brännpunkt 26/1 skriver flera representanter från Naturvetarna om varför en ökad arbetslivsanknytning i den högre utbildningen skulle öka dess kvalitet.
Högre utbildningsinstitutioner har en lång tradition av att agera som bildande motorer i det svenska samhället och bidra till att studenter som tar del av högre utbildning blir kritiskt tänkande och reflekterande människor, som därigenom har förutsättningarna att revolutionera samhället och åstadkomma innovationer och nya tankesätt. Detta är fundamentet och grundstommen i högre utbildning.
Du kan läsa hela artikeln av Sabine och Hanna här.