Den nya bankskatten är ännu ett sätt för Socialdemokraterna att vrida den ekonomiska politiken vänsterut. Som med alla skattehöjningar finns det inga gratisluncher. I stället blir det miljontals svenskar som med höjd ränta och färre arbetstillfällen får betala för finansministerns kalas, skriver Liberala Studenters ordförande Christoffer Heimbrand.

Läs hela artikeln här.