Senaste nyheter

Örebro

av Liberala Studenter | 1 februari, 2018

Liberala Studenter Örebro jobbar för att få en ökad aktivitet bland politiska
studentförbund. Vi tror att starka studentförbund skapar den nödvändiga politiska
debatt som krävs för att högskolan ska fortsätta att utvecklas i rätt riktning.
Självklart förespråkar vi liberala idéer, men de måste alltid utmanas och prövas mot
andra tankegods.

Om du vill träffa oss har vi vanligtvis Pub-liberal på onsdagar kl 18.00. Plats kan variera
men vi utlyser informationen på vår Facebook sida.
Vill du verkligen grotta ner dig i liberalism har vi även en bokcirkel.

Besök oss på Facebook!