Skåne

Att vara liberal är inte alltid så enkelt. Det är inte heller alltid så lätt att vara student. Bostadsköerna är långa, systembolaget besvärligt och mörka krafter är närvarande i den dagliga politiken. Frihet är aldrig en självklarhet. Den måste alltid försvaras mot den och de som vill montera ner den. I liberala studenter Skåne jobbar vi för främjandet av frihet och rättigheter. Vi vill ha ett samhälle där människor kan leva sina egna liv och tillsammans hjälpa varandra utan att hållas nere av en obstinat byråkrati. Låter det som något du gillar är du varmt välkommen.

Besök oss på Facebook! 

Joar Lindén, ordförande

Högre utbildning är relativt olönsamt i Sverige men detta till trots flyttade jag under sensommaren 2017 från Stockholm till Lund för att inleda (ordinärt) 9 terminers juridikstudier. Den expanderade vetenskapliga och samhälleliga insikt som följer av utbildning har för mig ett intrinsikalt värde. Som en naturlig följd av mitt samhällsengagemang återuppväckte jag Skånes slumrande liberala studenter; ambitionen är att öka kunskapen om samhället och dess funktion samt erbjuda en ökad möjlighet till inflytande för studenter. Härvid besitter jag ett stort intresse för värnandet av individuell autonomi såsom en av folkstyrelsens grundvalar, något som min fritid gärna tillägnas.

Om mig

Utbildning: Juristprogrammet

Lärosäte: Lunds universitet

Mina viktigaste politiska frågor: För mig är det oerhört viktigt med utbildning som en av samhällets fundamentala byggstenar. Vidare besitter jag även en förkärlek för integration och vetenskap. Det är mycket angeläget att politik och vetenskap inte bedrivs separat; politiken bör i yttersta mån vara vetenskapligt baserad samt möjliggöra effektiv teknikutveckling.

Tre saker jag gillar: Systematiserad kunskap, engagemang och hygglighet.

Tre saker jag ogillar: Naivitet, kreativitetsbegränsningar och lättja.

Våra styrelseledamöter

Henrik Österström, ledamot

Utbildning: Juristprogrammet

Lärosäte: Lunds universitet

Mina viktigaste politiska frågor: Yttrandefrihet och undanröjandet av hinder för utvecklandet av varje individs potential.

Tre saker jag gillar: Filosofi, kunskap och nya tankegångar.

Tre saker jag ogillar: Intolerans, trångsynthet och åsiktskorridorer.

Eray Duran, ledamot

Linnea Warnemyr, ledamot