Natalia Rylander

Natalia Rylander

Natalia Rylander är riksordförande för Liberala Studenter sedan november 2017. Som ordförande leder hon arbetet i riksstyrelsen och företräder Liberala Studenter i offentliga sammanhang.

Natalia nås enklast via mail:
natalia.rylander@liberalerna.se