I helgen höll Liberala studenter riksårsmöte i Stockholm. Vid årsmötet valdes Natalia Rylander till ny riksordförande. Natalia Rylander har en lång bakgrund inom Liberala studenter, Liberala ungdomsförbundet och Liberalerna där hon har tjänstgjort i en lång rad funktioner. 

Förutom Natalia Rylander består den nya styrelsen av vice ordförande Ida Arnstedt (nyval) samt ledamöterna Oscar Matti (omval), Karl Vilén (nyval) och Anton Johansson (nyval).
Vid årsmötet avgick Sabine Pettersson som riksordförande efter två år på posten.