Hannes Snabb

Riksordförande

Hannes Snabb är riksordförande för Liberala Studenter. Han valdes på årsmötet i Gävle 2022 och valdes om i Stockholm 2023.

Hannes är 25 år gammal och arbetar som grundskolelärare parallellt med sitt uppdrag som riksordförande. Hans bakgrund är från Tornedalen men han växte upp i Bollnäs där han fortfarande bor.

Hannes engagemang grundar sig i en frustration mot alla de orättvisor och förtryck som hindrar människor från att leva fritt och på sina egna villkor.

Hannes vision är att Liberala Studenter ska vara ett modigt förbund som alltid står på individens sida. En bra utbildning, ren luft och egenmakt får aldrig vara en fråga om tur. Hannes vill att Liberala Studenter ska vara det självklara valet för varje person som brinner för friheten.