Riksstyrelsen

På nationell nivå styrs liberala studenter av en riksstyrelse som väljs varje år på årsmötet. Största delen av vår verksamhet sker på nationell nivå och därför styr riksstyrelsen verksamheten i nära samarbete med de lokala klubbordförandena.

 

Riksordförande Sabine Pettersson

Sabine Pettersson är sedan årsmötet 2015 riksordförande för Liberala studenter, mer info om henne hittar du under fliken Sabine.

Vice riksordförande

Henrik Bengtsson

Att jag inte tillhörde vänstersidan insåg jag redan 2002 när jag tittade på en partiledardebatt inför riksdagsvalet. Då var jag blott en påg, född och uppvuxen på den skånska slätten, men jag visste att de där blå har några bra idéer. Denna känslan kom senare att leda till ett omfattande engangemang inom den liberala rörelsen och svensk borgerlighet. Det är med en stark ideologisk medvetenhet som den liberal ståndpunkten i dagsaktuella frågor tas fram. Det är idéer som formar samhällen inte tvärtom.

Elin Dejeby

Jag är uppvuxen i Deje i Värmland. Mitt politiska intresse väcktes under tonåren och i nian blev jag medlem i Liberala ungdomsförbundet. Mitt engagemang i Liberala studenter startade när jag började studera på Karlstads universitet, där jag blev ordförande för Karlstadsklubben. Under min tid som ordförande växte klubben från att i praktiken bara finnas på pappret, till att bli en av förbundets mest aktiva klubbar.

Per Aronsson

Mitt politiska engagemang väcktes i och med invasionen av Krim. Jag är en klassisk liberal som anser att Sverige – och världen – behöver mindre stat, friare marknader och mer frihet för individen från social ingenjörskonst.

Oscar Matti

Jag är uppvuxen i Härnösand. Mitt politiska engagemang började när jag flyttade till Uppsala och insåg att jag var liberal. Tanken att varje människa bestämmer och har ansvar över sitt eget liv har styrt sedan dess. Utanför det politiska vill jag bli lärare för att det är så tydligt vilken skillnad man kan göra för eleverna om man gör ett bra jobb.

Om mig

Utbildning: Master i matematisk statistik

Lärosäte: Lund Universitet

Mina viktigaste frågor: Försvarsfrågan, näringslivets förutsättningar & reformer av det svenska antagningssystemet.

Tre saker jag gillar: Katter, Adam Smith & sannolikhetsteori.

Tre saker jag ogillar: Staten, staten och socialism

Om mig

Utbildning: Pol kand med inriktning statsvetenskap.

Lärosäte: Karlstad universitet

Mina viktigaste frågor: Jämställdhet och integration.

Tre saker jag gillar: Feminism, kaffe och meritokrati.

Tre saker jag ogillar: Trångsynthet, moralism, kvotering.

Om mig

Utbildning: Biomedicinsk analytiker och apotekare.

Lärosäte: Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet.

Mina viktigaste politiska frågor: Folkhälsofrågor

Tre saker jag gillar: Debatt, vetenskap och satir

Tre saker jag ogillar: Anti-intellektualism, socialism och kulturrelativism

Om mig

Utbildning: Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnaiseskolan, Geografi och Samhällskunskap.

Lärosäte: Uppsala Universitet.

Mina viktigaste frågor: Migration/integration, utbildning, arbetsmarknad.

Tre saker jag gillar: Debatt, träning och morotskaka.

Tre saker jag ogillar: Donald Trump, morgnar och staten.