Senaste nyheter

Arbetsgivaravgiften bör göras synlig

Arbetsgivaravgiften är den enskilt största skatt som de flesta arbetande individer betalar. Trots detta redovisas den inte som en skatt på ditt lönebesked – trots att det är en skatt på ditt arbete. Människor måste få veta hur mycket skatt …

Läs mer

Eleverna har inte lärt sig någonting under pandemin

av Liberala Studenter | 5 juli, 2021

Sveriges elever har tvingats betala ett högt pris under pandemin. Även om många klarat sig lindrigt undan från svår sjukdom har de gått miste om ett helt år i skolan. Sverige står nu inför en allvarlig utbildningsskuld. Ny forskning har …

Läs mer

Advokatsamfundet måste agera mot gangsteradvokater

av Liberala Studenter | 29 juni, 2021

Advokatsamfundet ska upprätthålla en rättrådig advokatkår och verka för att upprätthålla förtroendet för kåren. Om Advokatsamfundet inte lyckas med sitt uppdrag återstår att i högre utsträckning lagreglera den självreglering som samfundet hittills har tillåtits utöva på egen hand, skriver ordförande …

Läs mer

Liberala Studenter tycker

Liberala studenter är nätverket för dig som är intresserad av samhällsfrågor och vill ha ett forum
att verka och utvecklas i. Vi påverkar dagligen politiker, opinionsbildare, andra studenter och samhället
– genom en rad olika kanaler, gamla som nya. Bli medlem i Liberala studenter. Vi ger dig
nätverket och ämnena du så gärna vill diskutera.

läs mer

Christoffer Heimbrand

Christoffer Heimbrand är riksordförande för Liberala studenter. Som ordförande leder han arbetet i riksstyrelsen och företräder Liberala studenter i offentliga sammanhang.

Christoffer nås enklast via mail:
christoffer.heimbrand@liberalerna.se