Svenska företag har drabbats hårt av coronapandemin. Nu krävs politisk handlingskraft och en reformagenda för att ge svenskt företagsklimat förutsättningar för återhämtning.

Därför släpper Liberala Studenter i dag rapporten Operation Återstart – reformer för att stärka det svenska företagsklimatet efter coronapandemin.

  1. Det ska vara lätt och billigt att starta aktiebolag. Därför föreslår vi att kravet på aktiekapital i privata bolag avskaffas.

  2. Företagens administrativa börda måste minska. Därför föreslår vi en Uppgiftslämnarmyndighet – en myndighet som övertar ansvaret för myndighetskontakter till företagen.

  3.  Den svenska konkurslagstiftningen är förlegad, obalanserad och avskräcker många från att ta risken att starta företag. Därför föreslår vi en rad moderniseringar och förbättringar.

Läs resten av förslagen i rapporten här.