På bästa sändningstid säger energiminister Khashayar Farmanbar (S) att det är ett problem att kärnkraften är importberoende. Samtidigt finns 80 procent av EU:s urantillgångar inom Sveriges gränser. Lösningen är uppenbar för alla utom regeringen: Tillåt svensk uranbrytning, skriver Christoffer Heimbrand (L).

Läs hela debattartikeln här.