Sabine

Sabine Pettersson är riksordförande för Liberala studenter sedan december 2015. Som ordförande leder hon arbetet i riksstyrelsen och företräder Liberala studenter i offentliga sammanhang.

Liberalismen är för mig det viktigaste verktyget för att kunna ge människor förutsättningarna att kunna skapa sig sin egen framtid och förverkliga sina drömmar. Det är genom liberalismen som vi kan ge människor möjligheten att bestämma över sitt eget liv.

Möjligheten att ta makten över sitt eget liv och skapa sig sin egen framtid har varit det viktigaste för mig och varför jag är vart jag är idag. Utan att möjligheten till att göra klassresor funnits i Sverige idag, hade mitt liv sett helt annorlunda ut. Här har den högre utbildningen spelat en essentiell roll för mig, men också för andra. För det är genom den högre utbildningen som jag till gagnat mig kunskap, det är genom den högre utbildningen som jag tagit ansvar och ställts inför utmaningar jag inte hade kunna förutse och det är den högre utbildningen som fått mig att växa och som gett mig de förutsättningarna som jag har för att kunna skapa mig min egen framtid. Den högre utbildningen, och den chans vi har i Sverige, att kunna studera på högskolan utan att betala dyra terminsavgifter som stänger människor ute från sin egen potentiella framtid är nyckeln.

Den högre utbildningspolitiken blir för mig en av de mest relevanta och viktigaste frågorna att arbeta med då det är här vi skapar förutsättningar för människor. Den högre utbildningen i Sverige idag är inte heller perfekt, i urval så är flexibiliteten för låg, kvaliteten kan höjas och internationaliseringen är bristfällig. Chanserna att utveckla och förbättra är enorma och denna möjlighet måste tas för framtida studenters skull såväl som för att säkerställa att framtidens arbetsmarknad har de kompetenser tillgängliga som behövs.

Om högre utbildning är nyckeln och den språngbräda många behöver, är det dock inte hela lösningen. Efter studierna är målet för de flesta att nå en egen försörjning. Att arbetsmarknaden är låst och att det finns hinder för nyutexaminerade, såväl som för andra parter på arbetsmarknaden, att ta sig in är oacceptabelt. Fackförbundens önskan om att skydda dem som redan har ett arbete försvårar inträdet på arbetsmarknaden för dem som står utan arbete. LAS-reglerna behöver reformeras för att komma till rätta med detta. Ett mentalitetsskifte hos arbetsgivarna är också av vikt, då en som arbetsgivare måste börja förstå att en inte kan få allt levererat och att nyexaminerade, eller en nyanställd överlag, besitter alla de kunskaper av relevans för just den enskilda arbetsplatsen. De får förhållningssättet, men hantverket är det upp till dem att lära ut. Som student är det också superviktigt att kunna få relevanta arbetslivserfarenheter. För det är genom arbetslivserfarenhet och kontakter som en får arbete på den svenska arbetsmarknaden idag. Studentmedarbetaranställningar behöver därmed införas i hela Sverige och den offentliga sektorn måste föregå med gott exempel för den privata sektorn.

Dock spelar inget av detta någon roll om klimatförändringarna får härja fritt och vi genom den mänskliga påverkan överskrider de utsläpp av växthusgaser som klimatet klarar av, temperaturerna stiger över 2 % och isarna smälter. Krafttag behövs tas på klimatområdet och en bov i detta drama är konsumtionen. Idag är det alldeles för billigt att köpa klimatfarliga produkter och alldeles för dyrt att köpa dem som har en mindre påverkan. En grön skatteväxling behövs omgående. Det räcker dock inte att vi i Sverige agerar. Klimathotet är ett problem för hela världen och fler behöver hoppa på tåget. EU måste här ta de åtgärder de kan för att säkerställa att vi håller rent på vår sida och därigenom kan vi som gemensam kraft uppmuntra och pressa på andra att ta de åtgärder som behövs. Ett första steg EU behöver ta är att avskaffa den klimatförödande jordbrukspolitiken, som inte bara resulterar i överproduktion, den är också en inskränkning i den fria handeln genom att den interna marknaden skyddas och vi bidrar till att slå ut de interna marknaderna i länder utanför EU genom vår export och försäljning av överproduktionen till underpriser.

Som politiker och politiskt intresserade har vi ett ansvar att se dessa problem och väcka medvetenhet kring dem. Det är dock inte allt, vi måste också komma med lösningarna. För utan lösningar så ger vi ansvaret till någon annan och vi själva gör inte det vi kan för att morgondagen ska vara bättre än gårdagen.

Om mig

Utbildning: Miljövetenskap och statsvetenskap

Lärosäte: Södertörns högskola

Tre saker jag gillar: Superhjältar, bolognaprocessen och grön skatteväxling

Tre saker jag ogillar: Klimatförnekare, patriarkatet och handelshinder