Regeringen satsar för lite på koldioxidlagring. Sverige behöver satsa mer på negativa utsläpp – inte införa ett underfinansierat system med tak på hur mycket man får samla in, skriver Christoffer Heimbrand och Viktor Karlsson (LUF).

Läs hela debattartikeln här.