Bruksorten Fredriksberg, 600 invånare, har under en längre tid varit föremål för en systematisk social dumpning som slitit sönder byn och försatt socialt utsatta människor i oseriösa hyresvärdars våld. Den aktuella situationen och bristen på politisk handlingskraft är ett misslyckande på alla politiska plan – såväl på nationell- som lokal nivå, såväl till höger som till vänster.

Det skriver Liberala Studenters Frida Gommel och Christoffer Heimbrand i Dalarnas Tidning idag. Läs debattartikeln här.