Socialdemokraternas kommunalisering av skolan är en av de mest konkreta orsakerna till den svenska skolans förfall. Skillnaderna mellan rika och svaga kommuners möjligheter att förse skolorna med de resurser som de behöver har blivit påtagliga. Minst resurser finns där behoven är som störst, skriver Hannes Snabb i Gefle Dagblad.

Läs hela debattartikeln här.