Att utländska studenter riskerar att utvisas på grund av små misstag är helt oacceptabelt. Nyligen uppdagades ett fall där fem mastersstudenter från länder utanför EU som läser vid Karolinska institutet i Solna reda på att deras tid i Sverige är slut. Bara några dagar senare får Miranda från USA reda på att hennes ansökan om förnyat uppehållstillstånd fått avslag, när examen bara är ett par månader bort.
Gemensamt för dessa mastersstudenter är att de har betalat studieavgifterna, de har klarat studierna hittills och de har fortfarande en plats i utbildningsprogrammet. Men med knappt ett halvår kvar på utbildningen har Migrationsverket avslagit deras ansökan om uppehållstillstånd för den sista terminen. I stället för att ta sin en masterexamen är de tvungna att lämna landet inom fyra veckor.
De fem studenterna vid Karolinska institutet och Miranda vid Uppsalas universitet är inte de enda. Samma sak sker över hela landet. Ett stelbent regelverk sätter stopp för unga människors drömmar och ambitioner.
Det här måste ändras på. Om Sverige ska kunna fortsätta locka kompetenta studenter måste regelverket förenklas NU!
Om det här skriver Liberala studenters Ida Arnstedt och Oscar Matti tillsammans med europaparlamentarikern Cecilia Wikström i GP Debatt.
Även i UNT skriver Oscar Matti om ämnet, då tillsammans med Maria Weimer, riksdagsledamot, och Liberala studenter Uppsala.