Studiemedlen dras inte in, även i de fall distansundervisning inte är möjlig. Regeringen gav idag ett lugnande besked till många oroliga studenter.

– ”Det är ett välkommet besked”, säger Liberala Studenters ordförande Christoffer Heimbrand