Vi kan finansiera en upprustning av försvaret utan att höja skatterna. Sverige behöver ingen ny värnskatt, utan en sanering bland onödiga offentliga utgifter.

Läs hela debattartikeln här.