Den ideologiska kompassen är Liberala Studenters handlingsprogram i vilken förbundets formella åsikter fastställs. Den ideologiska kompassen antas årligen under årsmötet, vilket är Liberala Studenters högsta beslutande organ.

Följ den här länken för att komma till Den ideologiska kompassen