Den ideologiska kompassen är Liberala Studenters handlingsprogram och i vilken våra formella åsikter fastställs. Den ideologiska kompassen antas årligen under årsmötet, vilket är Liberala Studenters högsta beslutande organ.