Dagens hyressituation stänger ute alla som inte kunnat etablera sig på bostadsmarknaden. Har du inte tio år i bostadskö eller pengar nog till en kontantinsats blir du hänvisad till den osäkra andrahandsmarknaden. För att alla ska få en chans till ett eget boende behöver vi öppna upp för en marknad även för bostäder. Vi behöver införa marknadshyror, skriver Dagmar Grinneby, Elin Oskarsson och Frida Gommel.

Läs hela debattartikeln här.