Fill out my online form.

Hem

PRESSMEDDELANDE: Jan Björklund och partiledningen bör ställa sin plats till förfogande

4 Februari 2015

PRESSMEDDELANDE: Jan Björklund och partiledningen bör ställa sin plats till förfogande

I valet 2014 gjorde Folkpartiet sitt näst sämsta val genom historien. I samtliga val där nuvarande ledning har lett partiet har Folkpartiet gått bakåt. De svikande resultaten har många orsaker och det är därför glädjande med det förnyelsearbete som aviserats i partiet. Men det är inte tillräckligt och helhetstänket saknas.


- Folkpartiet går nu in i en förnyelseprocess och det är viktigt att lyfta på alla stenar. Något som är oerhört viktigt i ett politiskt parti är ledningen, därför bör förnyelsearbetet även röra frågan vem som är bäst lämpad att leda vårt parti. I det här läget är det viktigt att inte låsa oss vid en särskild person och därför bör nuvarande partiledning, inklusive partiledaren, ställa sina platser till förfogande inför landsmötet i höst, säger Hanna Håkanson, riksordförande för Liberala studenter.


- Nuvarande ledning är väldigt förknippad med den gamla kravliberalismen och många av de olyckliga integrationsutspel som skett de senaste veckorna. Att på ett så dramatiskt sett göra avkall på liberalismen och försämra situationen för en redan mycket utsatt grupp, flyktingar, är inte förnyelse, det är att försöka backa Folkpartiet in i framtiden och något som med all säkerhet kommer att förpassa Folkpartiet under riksdagsspärren i nästa val. För Folkpartiets bästa måste förnyelsen gå igenom hela organisationen: om partiledningen verkligen bryr sig om Folkpartiets framtid så håller de med om det och går frivilligt med på att ställa sina platser till förfogande på landsmötet i höst, avslutar Hanna Håkanson.

Presskontakt: Hanna Håkanson, 0768511208, .

Kommentera inlägget

Årsmötesuttalande 2014

13 November 2014

Under Liberala studenters årsmöte i helgen uppmärksammandes att det nu har gått 25 år sedan vanliga människor med sina bara händer rev den mur som delade Europa i två. Berlinmuren var en fysisk barriär som effektivt hindrade människor som flydde misär i jakt efter ett bättre liv.

Liberala studenter oroas över att vi återigen kan se nya barriärer växa fram som hindrar människor från att leva sina liv i frihet. Fler människor drunknar årligen i Medelhavet än vad som dog vid Berlinmuren under de 29 år den delade Europa. Under söndagen mindes vi dödsoffren, men mer måste göras för de som dör idag. Den gamla järnridån har slutat rosta och börjat rusta, och det krävs liberala värderingar för att stoppa fortsatta lidanden. Liberaler rev murar då, och liberaler behöver riva murar igen.

- Dagens murar byggs inte av betong utan av lagar och regler. De går inte heller tvärs igenom Europa, utan som en järnring runtom oss. Varje flykting som drunknar i Medelhavet är en konsekvens av Fort Europas flyktingpolitik, och som liberaler är det dags för oss att säga stopp. Det räcker nu, säger Hanna Håkanson, nyvald riksordförande för Liberala Studenter.

Liberala studenter är Folkpartiets studentförbund och verkar i enlighet med liberala idéer och värderingar. Under årsmötes valdes även en helt ny styrelse bestående av ordförande Hanna Håkanson (Lund), vice ordförande Sabine Pettersson (Stockholm), samt ledamöterna Henrik Bengtsson (Ängelholm), Anna Malmberg (Göteborg) och Christian Oskarsson (Umeå).

Presskontakt: hanna.hakanson@liberalastudenter.se, 0768- 511 208

Kommentera inlägget

Benny Lindholm svarar Patrice Soares i Lundagård om kvalitet i högre utbildning

29 Januari 2014

Benny Lindholm svarar Patrice Soares krönika i Lundagård om högskolans kvalitet. Soares hävdar i sin krönika att högskolan borde anta alla till sina sökta utbildningar som har grundläggande behörighet. En sådan syn på högskolan är precis anledningen till att högre utbildning blivit gymnasifierad och tappat sin särprägel som akademisk verksamhet.

“Den syn som Soares uttryck ger uttryck för är ett eko av den syn som stod på topp när Socialdemokraterna styrde högskolan och kvantitet stod i fokus. En syn på högskolan som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Med det synsätt som Soares för fram glöms det bort att akademisk kvalitet finns i dess miljöer och som följd kränks akademiska värden.”

Läs hela artikeln här

Kommentera inlägget

Benny Lindholm och Hanna Håkanson skriver i SvD om oaktsamhetsrekvisit i våldtäktslagstiftningen

23 Januari 2014

Benny Lindholm, ordförande för Liberala studenter, och Hanna Håkanson, vice ordförande, skriver i Svenska dagbladet om hur det på ett rättssäkert sätt ska bli möjligt att fälla i de våldtäktsmål där det uppenbart varit fråga om våldtäkt men där domstolarna gett friande domar. Idag krävs uppsåt och därmed insikt från någon som våldtar vilket leder till friande dom även i fall där det är uppenbart, inte bara för offret, att en våldtäkt ägt rum.

“Vem äger rätten till en människas kropp? Av den senaste tidens våldtäktsdomar är svaret på frågan inte längre lika självklart. Problemet är att det i sexualbrottsmålen ofta saknas teknisk bevisning och ställs höga krav på uppsåt. Effekten blir att rättsväsendet inte förmår skydda våldtäktsoffren eftersom trösklarna för fällande dom är för höga. Att kräva fullständigt bevisad insikt eller uppsåt hos gärningsmannen gör det många gånger omöjligt att fälla för våldtäkt eftersom våldtäktsbrotten oftast sker utan vittnen.”

Läs hela artikeln här

Kommentera inlägget

Emil Strand, Liberala studenter, skriver om Niklas Wykmans syn på Ryssland i Frivärld

15 Januari 2014

Emil Strand, Liberala studenter, skriver i Frivärld om den inställning som Niklas Wykman hade till Rysslands agerande under Georgienkriget. Under Georgienkriget försvarade Niklas Wykman det ryska beteendet mot Georgien. Idag är Niklas Wykman på väg in i riksdagen. Delar Moderaterna och deras väljare Niklas Wykmans syn på Ryssland?

“Därmed inställer sig frågan vilken värdegrund som Wykman står för och framförallt om detta är en värdegrund som delas av moderata väljare. Att som ordförande i det ledande regeringspartiets ungdomsförbund gå ut och inte bara stödja en auktoritär stat utan att dessutom stödja dess angreppskrig, är inte vilket ställningstagande som helst.”

Läs hela artikeln här

Kommentera inlägget

Hanna Håkanson skriver i NWT om varför studenterna är avgörande för jobben

15 Januari 2014

Hanna Håkanson, vice ordförande Liberala studenter, skriver i NWT om varför studenternas förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden är avgörande för hur det blir fler jobb i Sverige. När näringslivet misslyckas med att rekrytera nyexaminerade studenter konkurrerar studenterna istället ut andra som saknar högre utbildning. Effekten blir att det blir svårare för de som står längst bort från arbetsmarknaden att komma in.

“När studenter inte hittar jobb där en högre utbildning krävs söker man sig till andra jobb för sin försörjning och tränger samtidigt bort andra kandidater, meritkraven höjs och fler ställs utanför arbetsmarknaden – permanent.”

Läs hela artikeln här

Kommentera inlägget

Cecilia Wikström och Erik Scheller Liberala studenters toppkandidater till Europaparlamentet

14 Januari 2014

- När högerextrema partier växer fram i Europa, samtidigt som förtroendet för EU hos den enskilda medborgaren är rekordlågt krävs politiska företrädare som både har visioner för fortsatt EU-arbete och kompetensen att föra det liberala arbetet framåt. De egenskaperna har kandidaterna Erik Scheller och Cecilia Wikström, säger Benny Lindholm, ordförande för Liberala studenter.

Cecilia Wikström är europaparlamentariker för Folkpartiet sedan 2009 och har tidigare varit riksdagsledamot för Uppsala län. Erik Scheller är förste vice ordförande för Liberala ungdomsförbundet och nationalekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

- EU behöver färre gråhåriga män som träffas i ett land långt borta och fattar beslut i frågor de inte förstår. Därför behövs Erik till EU – för kunskap, engagemang och liberal ekonomisk politik. Det behövs en ny generation unga liberaler i europapolitiken, säger Benny Lindholm.

- Cecilia Wikström är en naturlig kandidat för unga liberaler. Cecilias fokus på studenters rättigheter och utbildningens roll, flykting- och migrationspolitik samt medborgerliga fri- och rättigheter är avgörande i den europapolitiska debatten, säger Benny Lindholm.

Fram till den 21 januari pågår Folkpartiets interna provval till Europaparlamentet. Den 14 februari fastställs Folkpartiets lista på partiråd i Stockholm där Liberala studenter innehar ett mandat. Liberala studenters ordförandemöte består av nationella presidiet och representanter för Liberala studenters samtliga klubbar på landets högskoleorter.               

Presskontakt
Niklas Odelberg
Generalsekreterare
0708549032
Niklas.Odelberg@liberalastudenter.se

Kommentera inlägget

Benny Lindholm och Hanna Håkanson skriver i UNT om ojämställda forskningsanslag

8 Januari 2014

Ordförande för Liberala studenter Benny Lindholm och vice ordförande Hanna Håkanson skriver i UNT om ojämställdheten i forskningsanslagen och presenterar tre förslag för mer jämställda forskningsanslag. Forskningsmedel tenderar att tilldeles män framför kvinnor med resultat att kvinnor lämnar den akademiska karriären. Till sist blir det en fråga om kvaliteten på forskningen när medel inte tilldeles de talangfulla.

“Högskolepolitiken har haft vissa framgångar med att bredda rekryteringen, men mellan kvinnor och män i forskningen är balansen fortfarande kraftigt skev. Högskolan är fortfarande i stor utsträckning en plats för en manlig elit.”

Läs hela artikeln här

Kommentera inlägget

Benny Lindholm med Robert Andersson i Gaudeamus om invandrande akademikers villkor

13 December 2013

Benny Lindholm skriver i Gaudeamus tillsammans med Robert Andersson, Liberala studenter Stockholm, om förutsättningarna för invandrande akademiker att komma in på den svenska arbetsmarknaden. För att minska slöseriet av humankapital måste arbetsmarknaden bli flexiblare och informationsbristen hos arbetsgivarna minska.

“Ingen tjänar på den skevhet som i dag råder på svensk arbetsmarknad, det är en nagel i ögat om vi vill att Sverige ska vara en föregångare i utbildning och forskning. Många svenska företag flyttar sin produktion till andra länder och kvalificerade jobb försvinner från Sverige. Om Sverige inte ska bli omsprungna måste varje människas förmåga komma till användning och i synnerhet bland de som har kompetens att arbeta i kunskapsintensiva branscher som bidrar till svensk export och en fortsatt finansiering av välfärdsstaten.”

Läs hela artikeln här

Kommentera inlägget

Benny Lindholm med unga alliansföreträdare om S-kritik mot arbetskraftsinvandring

12 December 2013

Benny Lindholm, tillsammans med alliansens student- och ungdomsförbundsordförande, skriver i Expressen om Socialdemokraternas kritik mot arbetskraftsinvandring. Reformer är nu fem år gammal och har visat sig vara en framgång och en stark möjlighet för svenska företag att konkurrera mot omvärlden. Att Socialdemokraterna efter påtryckningar från LO nu vill ändra reformen är därför djupt olyckligt.

“Sanningen är att Sverige behöver arbetskraftsinvandringen. Ett exempel är de starka kluster av snabbväxande IT-företag som ständigt behöver mer utbildad arbetskraft. De dataspecialister från Indien och Kina som de anställer utgör en stor grupp av dem som får arbetstillstånd.”

Läs hela artikeln här

Kommentera inlägget

Kalender