Medlemskap

Frihet är inte gratis - men ditt medlemskap är det.


Dina uppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Vårt register skyddas av grundlagen.

Hem

Liberala studenter söker generalsekreterare

21 Oktober 2014

Sista ansökningsdag: 3 november 2014

Liberala studenter är Sveriges liberala studentförbund och verkar i nära anslutning till Liberala ungdomsförbundet och Folkpartiet liberalerna. Nu söker vi en generalsekreterare att bistå nätverkets arbete i samverkan med presidiet. Anställningen omfattar 75 procent av heltid.

Arbetsuppgifter:
Generalsekreteraren är en förtroendevald person vars arbetsuppgifter huvudsakligen består i att bistå Liberala studenters nationella styrelse, s.k. presidium och nätverkets lokala klubbarna med det administrativa och praktiska arbetet. Tillsammans med presidiet arbetar generalsekreteraren med att utveckla och föra Liberala studenters arbete framåt.

Kvalifikationer:

Vi söker dig över 18 år som har studerat eller studerar på högskola med god känsla för organisation och ett intresse för liberal politik. Du är stresstålig och har förmåga att arbeta såväl i grupp som på egen hand. Du tar egna initiativ och klarar av att vara självgående i ditt arbete. Du har även erfarenhet av att arbeta med sociala medier och kommunikation. Erfarenhet av att arbeta i en ideell organisation och av organisationsstyrning och utveckling är meriterande liksom förmåga att arbeta med Adobe Photoshop och InDesign. Självklart delar du våra liberala värderingar.

Omfattning
Tidsbegränsad anställning om ett år, 75 procent av heltid

Ersättning och tillträde
Efter överenskommelse.

Ansökan
Meritförteckning och personligt brev skickas per e-post till Benny Lindholm, benny.lindholm@liberalastudenter.se med kopia till Christoffer Fagerberg, christoffer.fagerberg@luf.se senast den 3 november 2014.

För mer information kontakta Liberala studenters ordförande Benny Lindholm på benny.lindholm@liberalastudenter.se.

 

Kommentera inlägget

Benny Lindholm svarar Patrice Soares i Lundagård om kvalitet i högre utbildning

29 Januari 2014

Benny Lindholm svarar Patrice Soares krönika i Lundagård om högskolans kvalitet. Soares hävdar i sin krönika att högskolan borde anta alla till sina sökta utbildningar som har grundläggande behörighet. En sådan syn på högskolan är precis anledningen till att högre utbildning blivit gymnasifierad och tappat sin särprägel som akademisk verksamhet.

“Den syn som Soares uttryck ger uttryck för är ett eko av den syn som stod på topp när Socialdemokraterna styrde högskolan och kvantitet stod i fokus. En syn på högskolan som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Med det synsätt som Soares för fram glöms det bort att akademisk kvalitet finns i dess miljöer och som följd kränks akademiska värden.”

Läs hela artikeln här

Kommentera inlägget

Benny Lindholm och Hanna Håkanson skriver i SvD om oaktsamhetsrekvisit i våldtäktslagstiftningen

23 Januari 2014

Benny Lindholm, ordförande för Liberala studenter, och Hanna Håkanson, vice ordförande, skriver i Svenska dagbladet om hur det på ett rättssäkert sätt ska bli möjligt att fälla i de våldtäktsmål där det uppenbart varit fråga om våldtäkt men där domstolarna gett friande domar. Idag krävs uppsåt och därmed insikt från någon som våldtar vilket leder till friande dom även i fall där det är uppenbart, inte bara för offret, att en våldtäkt ägt rum.

“Vem äger rätten till en människas kropp? Av den senaste tidens våldtäktsdomar är svaret på frågan inte längre lika självklart. Problemet är att det i sexualbrottsmålen ofta saknas teknisk bevisning och ställs höga krav på uppsåt. Effekten blir att rättsväsendet inte förmår skydda våldtäktsoffren eftersom trösklarna för fällande dom är för höga. Att kräva fullständigt bevisad insikt eller uppsåt hos gärningsmannen gör det många gånger omöjligt att fälla för våldtäkt eftersom våldtäktsbrotten oftast sker utan vittnen.”

Läs hela artikeln här

Kommentera inlägget

Emil Strand, Liberala studenter, skriver om Niklas Wykmans syn på Ryssland i Frivärld

15 Januari 2014

Emil Strand, Liberala studenter, skriver i Frivärld om den inställning som Niklas Wykman hade till Rysslands agerande under Georgienkriget. Under Georgienkriget försvarade Niklas Wykman det ryska beteendet mot Georgien. Idag är Niklas Wykman på väg in i riksdagen. Delar Moderaterna och deras väljare Niklas Wykmans syn på Ryssland?

“Därmed inställer sig frågan vilken värdegrund som Wykman står för och framförallt om detta är en värdegrund som delas av moderata väljare. Att som ordförande i det ledande regeringspartiets ungdomsförbund gå ut och inte bara stödja en auktoritär stat utan att dessutom stödja dess angreppskrig, är inte vilket ställningstagande som helst.”

Läs hela artikeln här

Kommentera inlägget

Hanna Håkanson skriver i NWT om varför studenterna är avgörande för jobben

15 Januari 2014

Hanna Håkanson, vice ordförande Liberala studenter, skriver i NWT om varför studenternas förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden är avgörande för hur det blir fler jobb i Sverige. När näringslivet misslyckas med att rekrytera nyexaminerade studenter konkurrerar studenterna istället ut andra som saknar högre utbildning. Effekten blir att det blir svårare för de som står längst bort från arbetsmarknaden att komma in.

“När studenter inte hittar jobb där en högre utbildning krävs söker man sig till andra jobb för sin försörjning och tränger samtidigt bort andra kandidater, meritkraven höjs och fler ställs utanför arbetsmarknaden – permanent.”

Läs hela artikeln här

Kommentera inlägget

Cecilia Wikström och Erik Scheller Liberala studenters toppkandidater till Europaparlamentet

14 Januari 2014

- När högerextrema partier växer fram i Europa, samtidigt som förtroendet för EU hos den enskilda medborgaren är rekordlågt krävs politiska företrädare som både har visioner för fortsatt EU-arbete och kompetensen att föra det liberala arbetet framåt. De egenskaperna har kandidaterna Erik Scheller och Cecilia Wikström, säger Benny Lindholm, ordförande för Liberala studenter.

Cecilia Wikström är europaparlamentariker för Folkpartiet sedan 2009 och har tidigare varit riksdagsledamot för Uppsala län. Erik Scheller är förste vice ordförande för Liberala ungdomsförbundet och nationalekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

- EU behöver färre gråhåriga män som träffas i ett land långt borta och fattar beslut i frågor de inte förstår. Därför behövs Erik till EU – för kunskap, engagemang och liberal ekonomisk politik. Det behövs en ny generation unga liberaler i europapolitiken, säger Benny Lindholm.

- Cecilia Wikström är en naturlig kandidat för unga liberaler. Cecilias fokus på studenters rättigheter och utbildningens roll, flykting- och migrationspolitik samt medborgerliga fri- och rättigheter är avgörande i den europapolitiska debatten, säger Benny Lindholm.

Fram till den 21 januari pågår Folkpartiets interna provval till Europaparlamentet. Den 14 februari fastställs Folkpartiets lista på partiråd i Stockholm där Liberala studenter innehar ett mandat. Liberala studenters ordförandemöte består av nationella presidiet och representanter för Liberala studenters samtliga klubbar på landets högskoleorter.               

Presskontakt
Niklas Odelberg
Generalsekreterare
0708549032
Niklas.Odelberg@liberalastudenter.se

Kommentera inlägget

Benny Lindholm och Hanna Håkanson skriver i UNT om ojämställda forskningsanslag

8 Januari 2014

Ordförande för Liberala studenter Benny Lindholm och vice ordförande Hanna Håkanson skriver i UNT om ojämställdheten i forskningsanslagen och presenterar tre förslag för mer jämställda forskningsanslag. Forskningsmedel tenderar att tilldeles män framför kvinnor med resultat att kvinnor lämnar den akademiska karriären. Till sist blir det en fråga om kvaliteten på forskningen när medel inte tilldeles de talangfulla.

“Högskolepolitiken har haft vissa framgångar med att bredda rekryteringen, men mellan kvinnor och män i forskningen är balansen fortfarande kraftigt skev. Högskolan är fortfarande i stor utsträckning en plats för en manlig elit.”

Läs hela artikeln här

Kommentera inlägget

Benny Lindholm med Robert Andersson i Gaudeamus om invandrande akademikers villkor

13 December 2013

Benny Lindholm skriver i Gaudeamus tillsammans med Robert Andersson, Liberala studenter Stockholm, om förutsättningarna för invandrande akademiker att komma in på den svenska arbetsmarknaden. För att minska slöseriet av humankapital måste arbetsmarknaden bli flexiblare och informationsbristen hos arbetsgivarna minska.

“Ingen tjänar på den skevhet som i dag råder på svensk arbetsmarknad, det är en nagel i ögat om vi vill att Sverige ska vara en föregångare i utbildning och forskning. Många svenska företag flyttar sin produktion till andra länder och kvalificerade jobb försvinner från Sverige. Om Sverige inte ska bli omsprungna måste varje människas förmåga komma till användning och i synnerhet bland de som har kompetens att arbeta i kunskapsintensiva branscher som bidrar till svensk export och en fortsatt finansiering av välfärdsstaten.”

Läs hela artikeln här

Kommentera inlägget

Benny Lindholm med unga alliansföreträdare om S-kritik mot arbetskraftsinvandring

12 December 2013

Benny Lindholm, tillsammans med alliansens student- och ungdomsförbundsordförande, skriver i Expressen om Socialdemokraternas kritik mot arbetskraftsinvandring. Reformer är nu fem år gammal och har visat sig vara en framgång och en stark möjlighet för svenska företag att konkurrera mot omvärlden. Att Socialdemokraterna efter påtryckningar från LO nu vill ändra reformen är därför djupt olyckligt.

“Sanningen är att Sverige behöver arbetskraftsinvandringen. Ett exempel är de starka kluster av snabbväxande IT-företag som ständigt behöver mer utbildad arbetskraft. De dataspecialister från Indien och Kina som de anställer utgör en stor grupp av dem som får arbetstillstånd.”

Läs hela artikeln här

Kommentera inlägget

Årsmötes uttalande - Liberala studenter 2013

9 December 2013

Under Liberala studenters årsmöte i helgen debatterades de ojämställda forskningsanslagen på svenska universitet och högskolor livligt.
Årsmötet anser det vara en stor brist att forskningsanslagen år 2013 fortfarande premierar sämre kvalificerade män över högre kvalificerade kvinnor, och det är därför mycket glädjande att årets årsmötestalare, Jämställdhetsminister Maria Arnholm, nyligen tillsatt en utredning för att kartlägga hur stor ojämlikheten faktiskt är.

Liberala studenter vill dock gå steget längre. Vi vill att forskningsanslagen årligen skall utvärderas ur ett jämställdhetsperspektiv, och för de lärosäten som har en påtagligt god eller kraftigt förbättrad jämställdhet vill vi införa en jämställdhetsbonus. För de lärosäten som fastnat i det förgångna och strukturellt missgynnar kvinnors forskningsförutsättningar vill vi ålägga ekonomiska sanktioner.

- 15,7 miljarder om året går direkt via statsbudgeten till forskning och forskarutbildning. Det är stötande och ett slöseri med skattepengar att inte dessa miljarder kommer de bästa forskarna till del. Kompetenta kvinnor ska ges samma möjligheter som kompetenta män, endast så kan Sverige bli en forskningsnation i världsklass, säger Benny Lindholm, omvald ordförande för Liberala studenter.

Kommentera inlägget

Kalender