Våra frågor

Frihet. Sprit. Sänkt skatt.

Liberalism är frihet. Friheten att själv utforma sitt liv och välja sin egen väg. Vi tror att ett hållbart och jämställt samhälle skapas av fria och självständiga individer som tillåts att ta ansvar för sina liv och förverkliga sina drömmar. När populismen och rasismen ökar i samhället så hotas din frihet. Därför är det viktigare än någonsin att fortsätta kämpa för liberala värderingar.

Frihet

Din frihet börjar i klassrummet. Där föds drömmar och möjligheter att skapa ett liv präglat av frihet och egenmakt. Det vi ser idag är dock ett skolsystem som ofta leder till det motsatta. Dina förutsättningar att klara av skolan och få en universitetsexamen har blivit ett postkodlotteri. Det vill vi ändra på!

Oavsett vem du är – eller var du bor – ska skolan ge dig de förutsättningar du behöver för att stå på egna ben och bidra till den kompetens som samhället, företagen och klimatet behöver.

Därför vill Liberala Studenter:

  • Förstatliga skolan
  • Avskaffa kösystemet till friskolor
  • Grundlagsskydda den akademiska friheten
Sprit

Det statliga alkoholmonopolet är en förlegad kvarleva från en tid där politiker tog sig friheten att bestämma var, när och hur vuxna människor konsumerade sin alkohol. Liberala Studenter anser att du, och inte staten, är bäst på att fatta beslut om ditt liv och dina val.

Sverige är ett av få länder där vuxna människor inte får köpa alkohol var eller när de själva önskar. Det är dags att sänka monopolet!

Därför vill Liberala Studenter:

  • Avskaffa alkoholmonopolet
  • Sänka skatten på alkohol
  • Sänka åldersgränsen för alkoholköp till 18 år
Sänkt skatt

Att få bestämma över en majoritet av sina egna pengar borde anses vara självklart, men så är det inte i Sverige. Istället har vi OECD:s näst högsta marginalskatt, även efter att värnskatten avskaffades.

Människor ska få bestämma själva över hur de disponerar sina pengar i högre grad och staten ska få mindre inflytande över vuxna individer. Det ska också göras lättare för alla att se hur mycket pengar som går till skatter.

Därför vill Liberala Studenter:

  • Införa en platt inkomstskatt
  • Ta bort onödiga punktskatter
  • Avskaffa den allmänna löneavgiften och redovisa arbetsgivaravgifter på lönebesked