Riksstyrelsen

Anton Johansson

Anton Johansson, ordförande

Texten uppdateras inom kort. 

 

Jag heter Anton Johansson och är ordförande för Liberala Studenter. Funderar du på att engagera dig i Liberala Studenter eller vill du veta mer? Kontakta mig via Anton.Johansson@liberalerna.se.

Ida

Ida Arnstedt, vice ordförande

Jag heter Ida och är vice ordförande för Liberala Studenter. Med en kandidat i sociologi och en i nationalekonomi kände jag mig i somras färdig med studierna och testar nu på arbetslivet. Men om jag känner mig själv rätt dröjer det nog inte allt för länge innan ni hittar mig i korridorerna på Stockholms universitet igen.

Innan jag hamnade i riksstyrelsen var jag ordförande för Liberala Studenter Stockholm. Mitt mål att sprida liberalismen på våra röda universitet och högskolor. Jag vill fortsätta kämpa för den enskilda studentens frihet. Friheten att kunna vara sig själv och friheten att kunna bli den man vill genom studier.

Du kan kontakta mig via Ida.Arnstedt@liberalerna.se

Christoffer Heimbrand, styrelseledamot

Mitt namn är Christoffer Heimbrand och jag är ledamot i Liberala Studenters riksstyrelse. Jag gick med i Liberala Studenter för att påverka men också för att möta likasinnade och lära mig mer. Det har jag också gjort. Liberala Studenter kan vara en tankesmedja och ett forum för verkligt fri idédebatt. Samtidigt är det också en kraftfull liberal aktör som kanaliserar studenters politiska engagemang och förändrar samhället.

Emma Bjarnevik, styrelseledamot

Jag heter Emma Bjarnevik och är ledamot i Liberala Studenters riksstyrelse.

Victor Bolander, styrelseledamot

Jag heter Victor Bolander och är ledamot i Liberala Studenters riksstyrelse.