Riksstyrelsen

Christoffer Heimbrand

Christoffer Heimbrand, riksordförande

Mitt namn är Christoffer Heimbrand och jag är riksordförande för Liberala Studenter.

Jag gick med i Liberala Studenter för att påverka men också för att möta likasinnade och lära mig mer. Det har jag också gjort. Liberala Studenter ska vara en tankesmedja och ett forum för verklig fri idédebatt samtidigt som vi kanaliserar studenters politiska engagemang och vilja att förändra samhället.

Funderar du på att engagera dig i Liberala Studenter eller vill du veta mer? Kontakta mig via christoffer.heimbrand@liberalerna.se.

emma

Emma Bjarnevik, vice ordförande

Jag heter Emma Bjarnevik och är vice ordförande i Liberala Studenters riksstyrelse. Jag ansvarar för utrikespolitik och migrationsfrågor inom Liberala Studenter.I somras tog jag en kandidat i mänskliga rättigheter och fortsätter mina studier i etnologi till våren. Tidigare har jag varit aktiv som 1:e vice distriktsordförande för Liberala Ungdomsförbundet i Skåne.

Som medlem har det alltid funnits två politikområden som jag brunnit extra för, utrikespolitik och migrationsfrågor. Jag gick med i Liberala Studenter för att möta och lära mig av andra unga liberaler både nationellt som internationellt. Mitt mål är att Liberaler Studenter ska fortsätta verka som ett nätverk för liberalt sinnade studenter.

bolander

Victor Bolander, styrelseledamot

Jag heter Victor Bolander och är ledamot i Liberala Studenters riksstyrelse. Jag är talesperson för socialpolitiska frågor.

 

Willhelm Sundman, ledamot

Jeanette Jonsson, ledamot

Rehina Ouro-Nimini, ledamot

Mimmie Björnsdotter Grönkvist, ledamot