Riksstyrelsen

Anton Johansson

Anton Johansson, ordförande

 

 

Jag heter Anton Johansson och är ordförande för Liberala Studenter. Funderar du på att engagera dig i Liberala Studenter eller vill du veta mer? Kontakta mig via Anton.Johansson@liberalerna.se.

Ida

Ida Arnstedt, vice ordförande

Jag heter Ida och är vice ordförande för Liberala Studenter. Jag ansvarar för Liberala Studenters bostads- och arbetsmarknadspolitik.

Med en kandidat i sociologi och en i nationalekonomi kände jag mig i somras färdig med studierna och testar nu på arbetslivet. Men om jag känner mig själv rätt dröjer det nog inte allt för länge innan ni hittar mig i korridorerna på Stockholms universitet igen.

Innan jag hamnade i riksstyrelsen var jag ordförande för Liberala Studenter Stockholm. Mitt mål att sprida liberalismen på våra röda universitet och högskolor. Jag vill fortsätta kämpa för den enskilda studentens frihet. Friheten att kunna vara sig själv och friheten att kunna bli den man vill genom studier.

Christoffer Heimbrand

Christoffer Heimbrand, 2:e vice ordförande

Mitt namn är Christoffer Heimbrand och jag är 2:e vice ordförande för Liberala Studenter och ledamot i riksstyrelsen. Jag ansvarar för miljö- och jämställdhetsfrågor och driver på för att Liberala Studenter ska vara en liberal motor i miljödebatten och i kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Jag gick med i Liberala Studenter för att påverka men också för att möta likasinnade och lära mig mer. Det har jag också gjort. Liberala Studenter ska vara en tankesmedja och ett forum för verklig fri idédebatt samtidigt som vi kanaliserar studenters politiska engagemang och vilja att förändra samhället.

emma

Emma Bjarnevik, styrelseledamot

Jag heter Emma Bjarnevik och är ledamot i Liberala Studenters riksstyrelse. Jag ansvarar för utrikespolitik och migrationsfrågor inom Liberala Studenter.I somras tog jag en kandidat i mänskliga rättigheter och fortsätter mina studier i etnologi till våren. Tidigare har jag varit aktiv som 1:e vice distriktsordförande för Liberala Ungdomsförbundet i Skåne.

Som medlem har det alltid funnits två politikområden som jag brunnit extra för, utrikespolitik och migrationsfrågor. Jag gick med i Liberala Studenter för att möta och lära mig av andra unga liberaler både nationellt som internationellt. Mitt mål är att Liberaler Studenter ska fortsätta verka som ett nätverk för liberalt sinnade studenter.

bolander

Victor Bolander, styrelseledamot

Jag heter Victor Bolander och är ledamot i Liberala Studenters riksstyrelse. Jag är talesperson för socialpolitiska frågor.