Almedalen

Varje år deltar representanter från Liberala Studenter under Almedalsveckan i Visby. Riksstyrelsen deltar gärna i debatter och samtal under veckan! Välkommen att kontakta oss, samtliga ledamöters kontaktuppgifter finns här.

Under Almedalsveckan 2023 påbörjade Liberala Studenter traditionen med ett årligt mingel. Mer information om 2024 års upplaga publiceras närmare inpå!