Om Liberala Studenter

Liberala Studenter är nätverket för dig som är intresserad av samhällsfrågor och vill ha ett forum att verka och utvecklas i. Vi påverkar dagligen politiker, opinionsbildare, andra studenter och samhället – genom en rad olika kanaler, gamla som nya.

På nationell nivå leds Liberala Studenter av en riksstyrelse som väljs varje år på vårt årsmöte. Liberala Studenters verksamhet är bred och sker både på nationell nivå genom riksstyrelsen såväl som på lokal nivå genom våra klubbar. Inom Liberala Studenter fokuseras stora delar av arbetet på opinionsbildning, men också på sociala aktiviteter och möjligheter för liberalt sinnade studenter att träffas och diskutera.

Bli medlem i Liberala Studenter här. Vi ger dig nätverket och ämnena du så gärna vill diskutera.