Den svenska bostadsmarknaden är en kvinnofälla. Hårda kreditrestriktioner och höga kapitalskatter skadar rörligheten på bostadsmarknaden och låser inne par i osunda förhållanden. Vi vill se en ny jämställd bostadspolitik, skriver Christoffer Heimbrand tillsammans med Gulan Avci i GöteborgsPosten.

Läs hela debattartikeln här.