Frihet. Sprit. Sänkt skatt.

Vi är den liberala studentrörelsen.

Akademisk frihet

Friare högre utbildning

Läs mer

Personlig frihet

Sänkt monopol, ökad frihet

Läs mer

Ekonomisk frihet

Lägre skatter, större frihet

Läs mer

Simona Mohamsson

Simona Mohamsson är Liberala Studenters kandidat i Europaparlamentsvalet 2024. Hon har ett långt internationellt engagemang och har tidigare varit vice ordförande för Liberala Ungdomsförbundet. Hemma på Hisingen har hon varit ordförande i socialnämnden.

Simonas vision summeras bäst med orden Drömmarnas Europa. Ett Europa som räddar klimatet, ett Europa där den fria rörligheten råder, ett Europa där alla kan söka sig till frihet. Ett Europa där alla kan drömma.

Simonas engagemang för allas frihet och starka liberala kompass behövs i Europaparlamentet. Just därför är hon Liberala Studenters kandidat.

Läs mer om Simona och hennes vision här.

Bli en del av
den liberala
studentrörelsen

Bli medlem

Bli medlem

Följ oss i sociala medier!