C och L måste tänka om kring svensk skola

Den 15 juni planerar riksdagen att fatta beslut om ett mer likvärdigt skolval. Där föreslås bland annat att skrota kösystemet till friskolor, till förmån för ett antal möjliga urvalsgrunder för fristående huvudmän att välja bland. Detta är helt rätt väg att gå,...

”Kunskapsnationen” som glömde bort kunskaperna

Forskningsläget är tydligt: lärarledd undervisning är det bästa sättet att säkra kunskapsresultaten hos skolelever. Att utbildningsetablissemanget håller fast vid elevstyrda metoder äventyrar Sveriges framtid som kunskapsekonomi, skriver Hannes Snabb i Smedjan. Läs...

Att kasta pengar på högskolan löser inget

Den högre utbildningen behöver prioritera kvalitet framför kvantitet. Och det är inte mer pengar som behöver kastas in i maskineriet, skriver ordförande Christoffer Heimbrand och Frida Gomel i Svenska Dagbladet. Läs hela debattartikeln här.