Debatten om friskolorna går het. Skolvalsreformen på 90-talet innebar att vanmakt byttes mot egenmakt när familjer själva fick välja vilken skola barnen skulle gå på. Samtidigt har kritik riktats mot segregerade skolor och vinstuttag i välfärden. Som liberaler är vi svaret skyldiga hur vi ska vårda valfrihetsreformen och värna det fria skolvalet.

Liberala Studenter presenterar i dag en rapport med reformförslag för att öka likvärdigheten, bejaka mångfalden och möta segregationsproblemen i svensk skola. Förordet till rapporten är skrivet av Liberalernas skolpolitiska expert Isak Skogstad.

Vi föreslår:

  1. Ett system som baserar sig på ett gemensamt skolval och ett urvalssystem som
    är likvärdigt för samtliga huvudmän.
  2. Att den fristående aktören bör kompenseras
    med 92.6 procent av genomsnittskostnaden per elev istället för dagens 100 procent.

Läs hela rapporten här.

Rapportsläpp på Facebook Live
Rapportens slutsatser presenteras i en livesändning på Facebook från kl. 17.30. Därefter ger en panel bestående av Fredrik Malm (L), Susanne Nyström (DN) och Caroline von Seth (CUF) sina kommentarer till rapporten. Mer information hittar du på Liberala Studenters Facebook-sida.