Forskningen visar att elever inte lärt sig något under pandemin. Trots detta har betygen hos Sveriges elever stigit. Regeringen och Skolverket blundar för den betygsinflation som bara ökat under distansundervisningen. Genom centralt rättande nationella prov minskar arbetsbördan för lärarna, samtidigt som rättningarna skulle bli mer rättvisa- och minska inflationen, skriver Hannes Snabb och Christoffer Heimbrand i Uppsala Nya Tidning.

Läs hela debattartikeln här.