Det räcker nu

 

Den psykiska ohälsan måste prioriteras, innan det är försent.

Psykisk hälsa är den enskilt viktigaste faktorn för ungas välmående. Samtidigt är satsningar för att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa självfinansierade i längden. När unga mår bra kan de fokusera på sina studier och arbeten, samtidigt som färre bli sjukskrivna eller får andra besvär relaterade till psykisk ohälsa. Ingen som behöver hjälp och stöd för att må bättre ska lämnas efter.

Det behövs en konkret politik inom flera olika områden för att få en förändring. Det räcker inte med att enbart se till akutpsykiatrin, även om den är oerhört viktig. Den som drabbas av psykisk ohälsa ska mötas med omtanke och respekt samt ha stort inflytande över sin egen vård. Vid akut kris ska man mötas av vården, inte polisen. Samtidigt som vi behöver mer förebyggande åtgärder måste vårdkedjorna förbättras och köerna kortas. Den psykiska ohälsan måste prioriteras.

Det räcker nu. Vi vill se en förändring innan det är försent. Därför har Liberala Studenter valt psykisk ohälsa som vår högst prioriterade fråga.

 

 

1 Psykisk hälsa i kursplanen för gymnasium och grundskola

Barn och unga måste få rätt verktyg för att kunna förebygga och hantera psykisk ohälsa. Den psykiska hälsan måste prioriteras minst lika mycket som den fysiska.

2 Psykatriambulanser i hela landet

Personer som ringer 112 för en fysisk skada får självklart en ambulans. Personer som istället ringer för att den är lider av förvirring, svår oro, eller i värsta fall akut självmordsrisk hämtas istället av polisen. Vi vill att den som lider av psykisk ohälsa ska mötas av personal med sjukvårdskompetens.

3 Självvald inläggning

Ökad delaktighet och kontroll av den egna vårdresan skapar förutsättningar för tillfrisknande. Den personliga friheten och individen ska vara i fokus, inte systemet. Fler projekt med självvald inläggning i hela Sverige behövs.

4 En utbyggd internetpsykatri

När depression och ångest kommer krypande kan det vara ett stort steg att bara ta sig utanför dörren. Att ta sig till vården regelbundet kan kännas omöjligt.

Studier visar att internetpsykiatri är en effektiv behandlingsmetod för många med psykisk ohälsa. Det är en del av den digitaliseringsvåg som revolutionerar vården. Det sänker trösklarna för att söka hjälp och gör att människor får vård snabbt.  Vård via internet är modern teknik som gör skillnad, men än så länge främst i Stockholm.

För att öka tillgängligheten till behandling måste internetpsykiatrin utvecklas. Alla som behöver och vill ska kunna få tillgång till internetpsykiatri med hög kvalitet.