Gör som Johan

- satsa på skolan


När svensk skola är som bäst är den fantastisk – men allt för ofta brister den. Sveriges elever och lärare förtjänar en skolpolitik som vågar möta skolans utmaningar och som alltid sätter kunskap i första rummet.

För Liberalerna handlar kunskapsfokus i skolan om att alla barn och unga ska få förutsättningar att nå sin fulla potential. Likvärdighet för oss betyder att alla elever ska få växa. Elever som halkar efter ska få stöd, och elever som kan gå före ska få utmaningar. Det kräver en skolpolitik som står för kunskap, värnandet av lärarnas kunskapsuppdrag och som ser behovet av höga förväntningar på alla elever

Våra frågor:

Klimat

Effektivare klimatpolitik

Läs mer

Utbildning

Friare högre utbildning

Läs mer

Sänkt skatt

Lägre skatter, större frihet

Läs mer

Bli en del av
den liberala
studentrörelsen

Följ oss i sociala medier!