Hanna Håkanson skriver på flyktingbloggen om det första prejudikatet från Migrationsöverdomstolen rörande lagändringen om särskilt ömmande omständigheter:
Ett ständigt återkommande fenomen i både traditionella och sociala medier är folkstormar och upprop till förmån för barn som levt flera år i Sverige men nu hotas av utvisning. En del barn får stanna, men för andra verkställs utvisningsbesluten och de rycks upp med rötterna från det liv de haft i Sverige.
Läs hela artikeln här.