Ordförande Hanna Håkanson skriver replik i Lundagård på de rödgrönas förslag om studielön tillsammans med företrädare för alliansens övriga studentförbund:
Ett antal rödgrönrosa studentpolitiker replikerar på Moderata studenters replik på Kauntz krönika om studielön i Tidningen Lundagård och blandar på ett märkligt sätt in ett flertal stora frågor i det ursprungliga förslaget. Vi i Alliansens studentförbund välkomnar deras ansats att diskutera studentfrågorna i ett större perspektiv.
En viss bildningsnivå är en förutsättning för att det demokratiska samhället ska fungera. Universitet och högskolor har en viktig roll i att uppbära fler värden än att vara en arbetsmarknadsfabrik. Under 90-talet genomgick den högre utbildningen en massiv expansion, vilket beklagligt nog inte åtföljdes av lika massiva kvalitetsförstärkningar.
Läs hela artikeln här.