Hundratals barn föds varje år till svenska föräldrar genom internationella surrogat­arrangemang. Det gör att värdmödraskap i dag är en betydligt vanligare möjlighet för barnlösa föräldrar än vad utlandsadoptioner är. Dessa familjer väntar inte passivt på att svensk lag ska hinna ikapp verkligheten. Det resulterar i att en rad problem kan uppstå när de nyblivna föräldrarna kommer hem till Sverige. I stället för förbud vill vi se lagändringar som ser till att dessa barn får samma rättigheter som alla andra ungar, skriver ordförande Christoffer Heimbrand i SvD debatt.

Läs hela debattartikeln här.