Hanna Håkanson skriver krönika för Opposition Skåne och inleder med att skriva om Fri rörlighet.

När Europeiska unionen bildades var en av dess hörnpelare de fyra friheterna: fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. Tack vare detta kan vi i dag i princip resa och handla fritt i EU:s medlemsländer, vilket skapar välstånd och ökad produktivitet.

Men det finns inte bara ekonomiska skäl att värna om öppna gränser. En nyligen genomförd studie visade att det mycket uppskattade Erasmusprogrammet, som möjliggör studier utomlands, gett upphov till en miljon bebisar runt om i Europa. Rikedom kan mätas på andra sätt än bara i pengar.
Läs hela krönikan här.