Ännu en gång riskerar Sverige att införa långtgående rättighetsinskränkningar helt utan en politisk debatt. Det skriver Hannes Snabb, Liberala Studenter.

Läs hela debattartikeln här.