Valberedningens förslag till Liberala Studenters riksstyrelse:

Christoffer Heimbrand, ordförande (omval)

Viktor Janrik, förste vice ordförande (nyval på positionen, omval i styrelsen)

Claes Ekstrand, styrelseledamot (omval)

Frida Gommel, styrelseledamot (omval)

Dagmar Grinneby, styrelseledamot (nyval)

Elin Oskarsson, styrelseledamot (nyval)

Hannes Snabb, styrelseledamot (nyval)

Om valberedningen

Valberedningen har bestått av Ida Arnstedt (ordförande), Jesper Haglöf och Oscar Matti.

Årsmötet kommer genomföras digitalt den 12-13 juni. Läs mer här.