Som Sveriges skolparti och innehavare av både utbildningsminister- och skolministerposten måste Liberalerna agera mot de brister som finns i friskolereformen. Riggade skolval, eller årslånga köer hör inte hemma i ett jämlikt skolval. Den som är för frihetsreformen måste vara beredd på att utveckla den och förändra det som idag inte fungerar. Kom igen Liberalerna – låt inte friskolereformen bli er akilleshäl, skriver riksordförande Hannes Snabb i Altinget.

Läs debattartikeln här,