Regeringen har konsekvent satt in fel åtgärd vid fel tillfälle under hela pandemin. Sverige borde göra som Danmark och sluta klassa covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom, skriver Christoffer Heimbrand, ordförande Liberala Studenter.

Läs hela debattartikeln här.